Uzdrawianie Biologią. Podręcznik Biologicznej Wiedzy Leczniczej: Doświadczenia dr. Hamera – Rainer Körner

Jak mówi autor: „Niniejsza książka powstała na podstawie długoletnich studiów praw natury, wielu obserwacji oraz badań prowadzonych w ramach własnej praktyki naturoterapeuty oraz dzięki kreatywności i intuicji.” Jest to podręcznik oparty o Germańską Medycynę dr G.R.Hamera, który pierwszy sformułował 5 Praw Natury i na ich podstawie stworzył podwaliny dla rewolucyjnej choć kontrowersyjnej teorii medycyny.

„BioLogiczna Wiedza Lecznicza” pozwala dostrzec jak wiele chorób ma swoje podłoże w obciążeniach psychicznych zwanych konfliktami a które można zobrazować za pomocą nowoczesnych sposobów diagnostyki mózgu (m.in. tomografii komputerowej TK). Wiele zachorowań wynika z określonych przeżyć konfliktowych oraz stresujących sytuacji życiowych, wywołujących poczucie bezsilności czy bezradności (np. nowotwory, atopowe zapalenie skóry, migrena, choroby układu ruchu, stwardnienie rozsiane, choroby psychiczne i wiele innych). Metodą prowadzącą do wyzdrowienia jest, zgodnie z myślą autora, rozpoznanie, a także rozwiązanie występujących u człowieka konfliktów.

Znajomość zasad BioLogicznej Wiedzy Leczniczej daje nam nowe fenomenalne możliwości zrozumienia mechanizmu powstawania wielu chorób.
Z treści książki dowiecie się Państwo czym jest pięć praw natury i jakie mają one znaczenie. Zapoznacie się Państwo z przykładami i opisami poszczególnych konfliktów uporządkowanych w 9 faz oraz schematami mózgu wraz z przyporządkowanymi im konfliktami.

„Uzdrawianie BioLogią” może służyć jako podręcznik, ilustrowany atlas oraz źródło wiedzy encyklopedycznej i dzięki czemu może przydać się każdemu lekarzowi i terapeucie w codziennej praktyce leczniczej. Wybrane przez autora kolory oraz liczne ilustracje umożliwiają przedstawienie złożonych zależności w prosty sposób.

Dzięki sposobowi przedstawienia zagadnień nie tylko doświadczony terapeuta ale również każdy czytelnik może rozpoznawać symptomy, tak, aby znaleźć własny, odpowiedni sposób terapii i móc ją przeprowadzić.