Pamięć pokoleniowa – nowe badania

Ostatnio sporo pisaliśmy o tym, że nasze choroby mogą być odpowiedzią na doświadczenia naszych rodziców. Na korzyść tej tezy, prezentowanej przez metodę Totalnej biologii, przemawiają najnowsze doniesienia naukowe, z których wynika, że doświadczenia naszych przodków kształtują np. nasze DNA:

Nowe badania naukowców z Emory University School of Medicine (Atlanta, USA) wykazują, że niektóre z informacji nabytych w ciągu życia (zwłaszcza te, które łączą się z lękiem i traumą) mogą być dziedziczone biologicznie, ponieważ silne przeżycia mają wpływ na strukturę DNA.

Z przeprowadzonego na myszach eksperymentu wynika, że to, co w jednym pokoleniu zostanie skojarzone z doznanym stresem i utrwalone w postaci wspomnienia albo sensorycznego rozpoznania, zostanie wdrukowane w kod DNA i przekazana kolejnemu pokoleniu  jako wrodzony lęk przed tym, co przodków doprowadziło do traumy. W przywołanym eksperymencie stresującym bodźcem był… zapach kwitnącej wiśni – przez zmysły człowieka konotowany bardzo przyjemnie, u badanych gryzoni, w związku z tym, czego doświadczyły, wywoływał lęk i panikę.

WARUNKOWANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Przytoczone badania przeprowadzone na szczurach pozwalają na wyciągnięcie wniosków dużo dalej idących niż te, płynące z wcześniejszych eksperymentów, takich jak chociażby klasyczne warunkowanie psów Pawłowa. Zwierzęta te śliniły się na dźwięk dzwonka (który wcześniej został sprzężony z bodźcem bezwarunkowym, jakim było podawane jedzenie). Szkoda, że nikt nie poddał badaniom potomków tych psów – mogłoby się wówczas okazać, że to, czego Pawłow nauczył swoje psy, jest dziedziczone przez szczenięta.

Oczywiście dystans, jaki dzieli szczury, psy i ludzi – zdaniem niektórych niezmierzony – jest powodem szybkiego podawania w wątpliwość teorii bazujących na eksperymentach z udziałem zwierząt. A jednak badania z Atlanty to kolejny krok w kierunku opracowania wniosków, o których wspomina Dr Brian Dias  z Wydziału Psychiatrii w Emory University. Twierdzi on, że doświadczenia rodziców sprzed poczęcia potomstwa mogą znacząco wpływać na strukturę i funkcję układu nerwowego następnych pokoleń. Ryzyko międzypokoleniowych zaburzeń neuropsychicznych jest duże – objawiają się one w postaci lęków wywołanych na skutek stresu pourazowego u osoby doświadczającej urazu, jak również w linii kolejnych generacji.

TRANSMISJA BIOLOGICZNEJ PAMIĘCI

Kolejny krok badawczy naukowcy z Atlanty widzą w ustaleniu, w jaki sposób informacje te są przechowywane i przekazywane w DNA. Temat budzi wiele kontrowersji, sceptycy żądają „przekonujących dowodów” dla transmisji biologicznej pamięci. Czy dzięki zastosowaniu tej teorii uda się rozwiązać problem otyłości, cukrzycy oraz zaburzeń metabolicznych? Czy zbyt często powtarzane i prowadzące do niedziałania zdanie: „to u nas rodzinne”, stanie się punktem wyjściowym dla diagnozy i terapii? Bo skoro rodzinne, to do wytłumaczenia, o ile uda się dotrzeć do źródła, czyli pierwotnego stresu, który wywołał zmianę w DNA. Czy te zmiany są do odwrócenia? Twórcy Totalnej Biologii twierdzą, że tak, bo wraz ze zrozumieniem źródła, zyskujemy zdolność przełączenia się z programu choroby, na program samouzdrowienia, które odbywa się poprzez rozwiązanie konfliktu.

A co, jeśli nasze DNA, oprócz wspomnień traum, zawiera też wspomnienia duchowe oraz wybiegając dalej – kosmiczne przeżycia naszych przodków? Czy po fazie uzdrowienia i przepracowania traum,  nastąpi eksplozja wciąż niezrealizowanych, więc przekazywanych kolejnym pokoleniom potencjałów?


ŚWIADOMA KREATYWNOŚĆ

Optymistycznie nastrajają obserwacje tego, w jaki sposób umiejętność wykształcona w pokoleniu rodziców przekłada się na zdolność potomków do poruszania się po danym obszarze. Dobrym przykładem jest nauka języków obcych – i nie chodzi tutaj tylko o dostępność i świadomość, ale o zdecydowanie łatwiejsze przyswajanie sobie kodu nowego języka przez dziecko, którego rodzic już ten język zna.

Pospolite sformułowanie, że „mam to w genach” – jest dobrą, wcale nie metaforyczną pointą dla przedstawionych tu badań. Przestaje być również wymówką, dyktowaną przez lenistwo, bo według teorii transmisji biologicznej pamięci, każdy człowiek może rozpocząć nowy cykl – zdobyć doświadczenie, które będzie kształtowało kolejne pokolenia. I tak po okresie traum, przychodzi pora na świadomą kreatywność.

Wszystkich, którzy chcieliby odkryć własne programy kodujące choroby i zmienić je, zapraszamy do lektury naszych książek poświęconych totalnej biologii.

Zobacz książki