Podstawowe pojęcia

Nazwa metody „Totalna Biologia Organizmów Żywych”  wynika z tego, że skupia się ona na zachowaniu istot żywych w trzech „światach”: roślin, zwierząt i ludzi oraz na występujących u nich archetypowych …