Czym jest Totalna Biologia?

Totalna Biologia jest koncepcją opracowaną przez doktora Claude’a Sabbah. Przybliża nam zrozumienie naszego istnienia z biologicznego punktu widzenia. Zachęca do zmiany sposobu postrzegania naszego zdrowia i pojawiających się w naszym …