violetta karysPsycholog kliniczny i psychoterapeuta. Specjalista psychodietetyki i psychosomatyki. Prowadzi badania na temat wpływu stresu na style radzenia sobie i poczucie koherencji w kontekście prozdrowotnego stylu życia i zaburzeń psychosomatycznych. Certyfikowany konsultant  i wykładowca metody opartej na Totalnej Biologii Żywych Organizmów. W pracy psychologa klinicznego łączy akademicką wiedzę z zakresu psychologii z podejściem holistycznym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. Korzysta z terapeutycznego dorobku dr Gerarda Athiasa – twórcy biologicznego spojrzenia na rodzinne programy w chorobie. Jest pasjonatką psychobiologii i międzypokoleniowej emocjonalnej lojalności w historii rodzin oraz neuronauki w psychoterapii. Prowadzi sesje terapeutyczne powrotu do zdrowia poprzez uświadomienie i warsztaty rozwoju osobistego we Wrocławiu.

Zaprasza pacjentów do nowego spojrzenia na wpływu stresu i emocji na zdrowie, także poprzez analizę triad opisanych przez dr. Athiasa w swoich pracach. Większość dolegliwości fizycznych odzwierciedla mentalny i emocjonalny poziom problemu, który najczęściej pozostaje nie w pełni uświadomiony. Choroba ukazuje w przekazie „lojalność międzypokoleniową”, czyli przepływ z pokolenia na pokolenie obciążających procesów emocjonalnych. Zarówno psychiczne, jak i somatyczne dysfunkcje są efektem nierozwiązanych konfliktów, często w kilku pokoleniach. Spoglądając z tej perspektywy, autyzm u dziecka jest efektem „braku komunikacji” w rodzinie, w której rodzice nie są przyczyną choroby, a tylko ogniwem w międzypokoleniowym łańcuchu emocji.

Konsultacje pacjentów w szerokim zakresie dolegliwości najmłodszych pacjentów, stresu i depresji, nadwagi i zaburzeń odżywiania, anemii, chorób kobiecych, przewlekłych i nowotworowych, chronicznego zmęczenia, stwardnienia rozsianego.

Kontakt:

Violetta Karys
Gabinet Neuropsychoterapii
tel. kom. +48 508 399 778
akademia@kursy-terapie.pl
www.kursy-terapie.pl