Tekst oficjalnych badań dotyczących Totalnej Biologii wykonanych przez Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych Francji:

http://www.ethique.inserm.fr/index.php/content/download/75070/592893/version/1/file/BTEV.pdf

Główne wnioski z powyższych badań przedstawiają się następująco:

– Totalna Biologia (w tekście występuje jako skrót BTEV) prezentuje teorię wyjaśniającą choroby ludzkie znacznie różniącą się od obecnie uznanych przez naukę
– Totalna Biologia opiera się na założeniu, że jednostka ludzka może sama (i jeśli jest wspierana przez odpowiedniego terapeutę) uleczyć liczne choroby organiczne
– Totalna Biologia jest nauczana poza kręgami oficjalnymi i akademickimi
– skuteczność Totalnej Biologii nigdy nie była poddana ocenie; skuteczność jest więc nieznana; mało wiarygodne założenia teoretyczne Totalnej Biologii każą obawiać się, że ta forma leczenia może być nieefektywna
– głównym ryzykiem Totalnej Biologii jest odejście pacjentów od bardziej klasycznych metod leczenia, które udowodniły swoją skuteczność