Wątpliwości przedstawione przez Davida Gorskiego:

http://www.sciencebasedmedicine.org/biologie-totale-the-french-cousin-to-the-cancer-quackery-known-as-the-german-new-medicine/