Zawarte na stronie wiadomości są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią rekomendacji terapeutycznych. Prezentowana metoda budzi liczne kontrowersje i choć jej twórcy przeprowadzili własne badania, dotąd żaden oficjalny ośrodek badawczy nie podjął się ich weryfikacji i potwierdzenia.
W związku z tym nie można jednoznacznie stwierdzić skuteczności metody w różnych wymienionych tu zastosowaniach.