Nazwa metody „Totalna Biologia Organizmów Żywych”  wynika z tego, że skupia się ona na zachowaniu istot żywych w trzech „światach”: roślin, zwierząt i ludzi oraz na występujących u nich archetypowych programach przeżycia.

Istnieje szereg podstawowych pojęć
potrzebnych do zrozumienia koncepcji Totalnej Biologii m.in:

– konflikt biologiczny
(typy konfliktów biologicznych; konflikt programujący i aktywujący)
– stres
biologiczne niezmienniki
– faza aktywna i naprawcza
– program projekt/cel
– komórkowe biologiczne cykle pamięciowe

Zagadnienia te będą szczegółowo opisywane w kolejnych artykułach.